torsdag 1 april 2010

Snåljåp

Jag är så djävla snåååhåhåål.
Säger dottern.
Nej, det säger hon såklart inte, men hon säger:
-"Mamma, jag har ju SAGT att jag är snål!" som svar på frågan varför hon inte vill dela med sig av den vuxenpocket hon just nu håller på att "läsa".
Och när hon säger "snål" säger hon det med en knyck på nacken som antyder att det är en väldigt eftersträvansvärd egenskap.

Inga kommentarer: